ความรู้จิตวิทยา

จิตแพทย์ กับ นักจิตวิทยา ต่างกันอย่างไร | หมอจริง เข้าใจวัยรุ่น Dr Jing

เจ้าของ Chanel หมอจริง เข้าใจวัยรุ่น Dr Jing ซึ่งเป็นเจ้าของช่องนั้น เป็นหมอจริงๆที่พยายามเข้ามาทำความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Cyber Bully หรือการ Bully จริงๆ โดยเริ่มต้นคลิปนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของหมอที่ไปประชุมที่เยอรมัน ต่อมาเข้าเนื่องหาคือ จิตแพทย์กับนักจิตวิทยาต่างกันอย่างไร สรุปได้ว่า จิตแพทย์คือแพทย์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับจิตเวช ส่วนนักจิตวิทยา เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา ด้านจิตแพทย์จะศึกษาเรื่องการศึกษาโรค และการรักษาโรคนั้นๆที่เกี่ยวกับจิตแพทย์ ส่วนด้านจิตวิทยา จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ศึกษาว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องทำสิ่งนั้น จะเห็นได้ว่าสองอย่างนี้แตกต่างกัน เพียงแค่ชื่อภาษาไทยนั้นใกล้เคียงกัน