ความรู้จิตวิทยา

จิตวิทยาแห่งการขาย

เจ้าของ Chanel นั้นคือ FUJISAKI FUJI ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทย เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยระดับพันล้านบาท หลังจากประสบความสำเร็จนั้น ตัวเขาเองต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด และวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจโดยไม่สนใจค่าตอบแทน เป็นคนที่คิดในเชิงบวกมากๆ และในตอนนี้นั้นเขาได้มาอธิบายถึงการขายโดยใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะเป็นยังไงไปลองฟังกัน สรุปแนวคิดได้ว่าการขายนั้นหนึ่ง ต้องไม่โกหกลูกค้า การขายนั้นต้องมีจิตใจที่ดี ลูกค้าจะสามารถเข้าใจในตัวเราได้ การบริการที่ต่างกันเล็กน้อยนั้น ช่วยให้ลูกค้าสนใจในตัวธุรกิจนั้นมากขึ้น ไม่ควรละเลยการปฏิบัติตัวที่ดีต่อลูกค้า