ความรู้จิตวิทยา

4 แบบทดสอบ จิตวิทยาที่สามารถบ่งบอกตัวตนของคุณได้

แบบทดสอบสนุกที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของคุณได้ โดยคำถามแรกถามว่า เส้นทางที่คุณอยากเดินมากที่สุดคือเส้นทางไหน มีสี่ภาพให้เลือก โดยแต่ละภาพนั้นมีคำอธิบายแตกต่างกันไปตามที่เลือก แต่ละคำอธิบายนั้นยาวมาก ควรดูคลิปให้จบเพื่อให้ได้รายละเอียดอย่างเต็มที่ แต่ละอันนั้นมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอน ซึ่งจะอธิบายลักษณะนิสัยของคนๆนั้นได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียว ภาพ 4 ภาพนั้นปรากฎถึงทางเดินแต่ละทางที่คุณจะเลือกเดินไป แต่ละทางเดินนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งแต่ละคนนั้นย่อมเลือกทางเดินที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตามลักษณะนิสัยของคนๆนั้น แล้วคุณละเลือกทางเดินไหน เป็นคนนิสัยแบบนั้นจริงหรือ ไปพิสูจน์เลย